எமது நோக்கு மற்றும் மிஷன்

Governor Of Western Province

மேல்மாகாண ஆளுநர்

திரு. ரோஷன் கூனெட்டிலேக்

முதல் அமைச்சர்

சபை கலைக்கப்பட்டது

பிரதான செயலாளர்

திரு.பிரதீப் யசரத்ன

எங்களை தொடர்பு கொள்ள !!!

வரைபடம்

முகவரி

204, டென்சில் கெப்பேகடுவ மாவத்தை, பத்தரமுல்லை

தொலைபேசி

+94112093000

தொலைநகல்

+94112092601

மின்னஞ்சல்

chiefsecretary@wpc.gov.lk

திணைக்களம்

 
© Copyright - Chief Secretary Office Western Province | Designed By ITRDA